bg en
 
 
Бизнес консултацииОценка ефективността на персонала
 
Оценка ефективността на персонала

Изграждаме ясна и прозрачна система за оценка дейността на персонала. Това позволява да се въведат системи за заплащане на труда обвързани с производителността на служителите и работниците.

Изчисляваме колко струва един човекочас вложен труд, което е важен компонент от пълната себестойност на продукцията и/или услугите.

Правим анализ, дали разходите за персонала в някои звена на фирмата превишават системно плановите, това е сигнал че трябва да прегледаме отново производствените бюджети на съответните проекти или да се оцени ефективността на персонала.

     
     

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.