bg en
 
 
Счетоводни услугиФинансово счетоводствоПълно счетоводно обслужване
 
Пълно счетоводно обслужване

За да получавате максимално бързо информация за финансовото състояние на фирмата си, ние регулярно:

  • Текущо отразяваме в счетоводните регистри стопанските операции на клиентите ни
  • Стриктно следим за непогасени вземания от клиенти и задължения към доставчици и бюджета, както и плащания по лизингови договори и банкови кредити
  • Изготвяме индивидуални счетоводни амортизационни планове, съобразени със спецификата на стопанската дейност и срока на полезен живот на активите
  • Оформяме командировъчни заповеди в страната и чужбина, съгласно изискванията на нормативната уредба
  • Изготвяме дневници и справки декларации по ЗДДС и ги подаваме по електронен път
  • Подготвяме и подаваме в срок отчетите към БНБ за задълженията/вземанията на клиента във валута
  • Съставяме междинни финансови отчети - баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток
  • Изготвяме специфични справки за целите на управлението по заявка на клиента
  • Провеждаме срещи и обсъждаме текущи проблеми и въпроси

 

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.