bg en
 
 
Бизнес консултации
 
За стартиращ бизнес
За стартиращ бизнес

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

 
Оценка на компании
Оценка на компании

Добре е периодично да се оценява стойността на вашата фирма. Малък или голям - това е вашият бизнес и е добре да знаете колко струва компанията Ви и дали е ликвидна. Също така при периодичната оценка се вижда влиянието на основните фактори върху стойността на компанията ви. А това Ви дава насока в кой аспект от вашата дейност да обърнете повече внимание.
 

 
Оценка ефективността на персонала

* Кои са вашите най-успешни служители?
* Колко ви струва един човекочас за определена дейност?
* Дали в някой бизнес процеси, няма преразход на човешки капитал?

 
Регистрация на фирми
Регистрация на фирми

Регистрация на нови фирми. Пререгистрация на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Вписване на задължителната за оповестяване информация за промени в дружеството.

Нашият екип оказва съдействие в избора на подходяща правна форма на търговско дружество в зависимост от очакванията на клиента за бъдещата дейност, както и при дефиниране на специфични клаузи в учредителния договор.
 

 
Административно представителство на чуждестранни компании
Административно представителство на чуждестранни компании

Много чуждестранни инвеститори искат да минимизират риска при навлизане на българския пазар. В този период удачен модел за намаляване на разходите е да се възложи администрирането на представителството на външна компания. С нашия опитен екип можем да Ви помогнем.
 

 
Цялостни стратегии и решения за развитие на бизнеса

Избора на подходящи план и бизнес модел за развитие на бизнеса, наред с добрите управленски практики се явяват решаващи предимства пред конкуренцията. Реализация на франчайзингови бизнес модели. Бизнескомбинации.

 
Становища и анализи

Изготвяне на експертни становища, анализи и съдебни експертизи в областта на данъчната практика, инвестициите, бизнес комбинациите, оценка на активи и др.

 
BUSINESS LOGIC - БЪЛГАРСКИЯТ THINK TANK

Идентифициране на проблеми в сферата на икономиката, технологиите, екологията и образованието, както и изготвяне на експертни становища за решаването им.

 
ДРУГИ
ДРУГИ

* Финансови консултации 
* Инвестиционни стратегии и решения 
* Финансово посредничество за банков кредит 
* Цялостна помощ - бизнес план и преговори при привличане на финансиране от други канали, като venture capital funds, създаване на joint-ventures, набиране на средства от капиталови пазари и др. 
* Изготвяне на бизнес планове за финансиране и бизнес проспекти 
* Цялостни стратегии за инвестиции и управление на активи
 

 
     
     

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.