bg en
 
 
Новини
 
Билборд за престъпници 28 юли 2010г.

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска търговско -промишлена камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

Липса на приоритет.
Трябва да се даде висок приоритет на тези заявления, пред заявленията за пререгистрация и тези за публикуване на финансови отчети. От страна на АВ твърдят, че такъв приоритет има, но явно той не е ефективен. Регистрацията на нова фирма отнема един месец, не допускам да има толкова желаещи да регистрират фирми у нас, че да не могат да бъдат обработени заявленията с приоритет в рамките на 2 до 3 дни. Българската държава трябва да насърчава и улеснява условията за старт на бизнес у нас. Първата крачка в тази посока е бързата регистрация на нови фирми у нас, които потенциално ще създават нови работни места и ще плащат данъци. Немислимо е статуквото към днешна дата, този процес да отнема повече от месец. По този показател спокойно можем да изгоним всеки чуждестранен инвеститор. Аналогичен е проблема с вписването на промени в статута на дружествата – Управители, седалище и т.н. Не трябва, смяната на Управител да бъде вписана месец, след решението за това. Още от сега камарата е притеснена колко време ще се разглеждат заявленията за регистрация наесен, ако не се вземат необходимите мерки сега. С оглед, че всеки ден се увеличава броят на фирмите, които подават заявление за пререгистрация, ако не се въведат приоритети в разглеждането на заявленията за първоначална регистрация и вписването на промени на обстоятелства, наесен, тези заявления може да се вписват в рамките на 2-3 месеца. По този показател, ще сме далеч от съпоставими страни членки на ЕС.

Не е планиран гъвкаво ресурса на длъжностните лица отговорни за разглеждане на заявленията към ТР.
За всички е познат феномена на българина за активност в последната минута. Още от началото на 2008 година беше ясно, че повечето фирми ще подадат заявления за пререгистация в последните няколко месеца преди края на срока. Добрата управленска практика, би следвало да предвиди този процес и да има гъвкаво решение, за повече ресурси ангажирани в процеса на пререгистрация на търговските дружества.
 
Излишните действия за публикуване на финансовите отчети на непубличните компании.
Ние и преди сме коментирали този въпрос. За камарата публикуването на финансовите отчети на непубличните компании ( например ЕТ, ООД-та) в България има само две цели – събиране на приходи от такси за ТР и билборд за престъпниците, които черпят информация за активите на тези фирми. Можем да добавим, че тази безсмислена процедура забавя вписването на наистина необходимите данни – за първоначална регистрация и вписване на промени в статута на дружествата.

Необходимост от оптимизация на режима за подаване на заявления по електронен път.
В действащата към момента система за електронни услуги за подаване на заявления за първоначална регистрация и за вписване на промени задължителни за оповестяване не се предвижда възможност тези заявления да се подават по електронен път от изрично упълномощено лице, което не е адвокат с изрично пълномощно. Това ограничение е безумно – има много юристи, които не са регистрирани в адвокатските колегии, но могат да да се справят без проблем с регистрацията на едно ООД. Към тях мога да добавя и много счетоводители, които имат достатъчно практика в тези административни процедури. За мен тази оптимизация е съвсем елементарна и наложителна, просто трябва да се добави опцията за заявител – „приносител с изрично пълномощно”. Нека да остане за допълнителна защита нотариалната заверка на заявленията, но те да могат да се подават по електронен път от лице, което има изрично нотариално пълномощно. Няма разлика в предлагания от мен режим и този приносителя по чл. 13, ал. 5 от ЗТР да подаде документите на място в ТР към АВ.
 

Цветелин Симов, Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД

 

     
     

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.