bg en
 
 
Новини
 

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 26.06.2020 г. се сключи Договор № BG16RFOP002-2.073-1253-C01 между "Бизнес Лоджик" ООД и МИ за финансова подкрепа в рамер на 10'000 лв., от които 85% са принос на ЕС.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати: Планираме подпомагане на разходите за заплати за мес. 07.2020 г. 

 

 
Просперитет 21 Век ООД 02 октомври 2018г.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ПРОСПЕРИТЕТ 21 век” ООД лицензия от НАПОО № 200712457
 
Билборд за престъпници

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

Интервюто публикувано в сайта на Софийска Търговско-Промишлена Камара

 
     
     

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

Интервюто публикувано в сайта на Софийска Търговско-Промишлена Камара

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.