bg en
 
 
Счетоводни услуги
 
Пълно счетоводно обслужване

* Счетоводно отразяване на текущите стопански операции
* Изготвяне на всички данъчно-осигурителни справки, декларации и отчети
* Подаването им по електронен път

 
Годишно счетоводно приключване

* Съставяне на годишните финансови отчети, съгласно НСФО или МСФО
* Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и подаването им по електронен път
* Консолидиране на финансови отчети

 
Труд и Работна Заплата (ТРЗ)

* Създаваме и поддържаме база данни за личен състав
* Изготвяме месечни платежно-разчетни ведомости

 
Представителство пред държавната администрация
Представителство пред държавната администрация

* Представляваме клиента при данъчно-осигурителни проверки и ревизии
* Съдействаме при административно и съдебно обжалване на ревизионни актове
* Прилагаме спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

 
Данъчно планиране
Данъчно планиране

* Изготвяме план за бъдещите данъчни задължения на база очакваните промени в дейността на клиента
* Оптимизираме в рамките на закона облагаемата печалба

 
Определяне на себестойност

Регулярно и контролно изчисляваме съкратената и пълна себестойност на продукция и услуги

 
План за достигане на максимална печалбаСимплекс метод При повечето стоки и услуги малка корекция в цената може да доведе до по-големи продажби и до известна промяна в приходите (еластичност на търсенето). Разглеждайки наличната информация за продажбите можем да определим коефициентите на еластичност на търсенето на отделни стоки и услуги. Използвайки тези коефициенти прилагаме Симплекс метод, за ...
 
Финансов и икономически анализ

Изчисляваме и анализираме финансовите и икономически показатели на фирмата. Предоставяме информация и насоки за вземане на правилни управленски решения

 
Капиталово бюджетиране

Оценяваме инвестиционни проекти

 
Други услуги
Други услуги
  • Регистрация на фирми
  • Аутсорсинг на ТРЗ
  • Дю дилиджънс
  • Съдействие при наемане и обучение на икономически сътрудници
  • Съдействие при изграждане на система за вътрешен контрол
  • Съдействие при избора и внедряването на цялостни информационни системи за управление на бизнеса. Нашия екип има опит, като бизнес консултанти по внедряването на ERP системи (Microsoft Dynamics и InexERP)
     
 
     
     

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.