bg en
 
 
Счетоводни услугиФинансово счетоводствоТруд и Работна Заплата (ТРЗ)
 
Труд и Работна Заплата (ТРЗ)

Тъй като човешкият ресурс е най-ценния актив за всяка компания, ние от Бизнес Лоджик обръщаме специално внимание при:

 • Създаваме и поддържаме актуално досие на всеки служител
 • Следим за използвани отпуски, болнични, положен нощен и извънреден труд, набран трудов стаж и процент клас за прослужено време
 • Изготвяме разплащателни ведомости при подневно и сумарно отчитане на работното време
 • Подготвяме платежни нареждания към бюджета за дължимитe данъчно-осигурителни вноски. Екипът ни има утвърдена дългогодишна практика при използването на електронно банкиране с „ограничени права на Счетоводител - без право на нареждане“, което пести време на клиентите и улеснява комуникацията
 • Издаваме служебни бележки при удостоверяване на доход и при други случаи
 • Подготвяме трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение
 • Съдействаме при изготвяне на вътрешен правилник за дейността на фирмата
 • Уведомяваме по електронен път органите на НАП за сключени трудови договори и за настъпили промени в трудовите правоотношения, съгласно изискванията на КТ
 • Ежемесечно подаваме данни към персоналния регистър по електронен път
 • Подготвяме и подаваме по елетронен път тримесечните отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд към НСИ
 • Заверяваме осигурителни книжки в НОИ на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудово правоотношение
 • Подготвяме документи за пенсиониране
 • Разработваме бюджети за цената на наетия персонал

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.