bg en
 
 
Счетоводни услугиУправленско счетоводствоПлан за достигане на максимална печалба
 
План за достигане на максимална печалба

Симплекс метод

При повечето стоки и услуги малка корекция в цената може да доведе до по-големи продажби и до известна промяна в приходите (еластичност на търсенето).

Разглеждайки наличната информация за продажбите можем да определим коефициентите на еластичност на търсенето на отделни стоки и услуги.

Използвайки тези коефициенти прилагаме Симплекс метод, за да оптимизираме приходите с цел максимална печалба.

Други методи

Използваме и по-достъпен метод за оптимизиране на печалбата. Той не е толкова точен и ефективен, като Симплекс метода. С него определяме кои изделия/услуги носят по-голяма печалба, за да насочим маркетинговите си усилия към тях.

Този подход е особено подходящ при предприятия с по-малка асортиментна структура.

Има и още един популярен метод, който дава информация дали цените на продукти и услуги са оптимални с оглед на печалбата, спрямо наличните ресурси. Проверяваме равенството MR=MC=P и отклоненията от него.

Този метод ни дава представа дали разходите и печалбата, с които работим са оптимални.

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.