bg en
 
 
ПубликацииПроблема с формата на отчетите според ЕК
 
Проблема с формата на отчетите според ЕК

Дали проблема с формата на отчетите не се преекспонира в опит на ЕК да покаже загриженост към миркопредприятията?

Във връзка с материала, който публикувахме на сайта на камарата относно предложение на ЕК микропредприятията да не представят Годишни Финансови Отчети (ГФО) получихме коментар от нашия читател Цветелин Симов, управител на счетоводна къща Бизнес Лоджик” ООД, което публикуваме на сайта на камарата и което ще излезе и в брой 31 на „Търговски вестник”.

Проекта с предложението на ЕК във връзка с финансовите отчети, не цели да не се изготвят ГФО, а ГФО на микропредпиятията да са в по-опростена форма. Това го има заложено и сега в нормативната уредба у нас и се прилага от много български предприятия, които имат право да съставят отчети в съкратена форма. Също така, съставянето и декларирането на отчетите има пряка връзка с ефективния данъчен контрол. Представете си, че не декларирате отчети в края на годината, това означава, че ако имате например касови проблеми следващата година, хипотетично ще имате възможност да се връщате в минали периоди и да корегирате някои отразявания на стопански операции.

Също така, няма как една фирма да е регистрирана по ЗДДС и да няма задължение да води двустранно счетоводство – неговата идеология е създадена така, че в процеса на изготвяне на финасовите отчети има много вътрешни контроли. Нормално е при данъчни проверки по ЗДДС данъчните инспектори да искат оборотни ведомости и други хронологични справки за целите на контрола.

Реално, проблема не е във формата на счетоводството и отчетите. В интерес на истината към момента данъчното облагане в България за приходи от услуги е със статут подобен на офшорна юрисдикция спрямо повечето европейски страни. Преките данъци у нас са сравнително ниски и в контекста на световната икономическа криза, имайки предвид че България е в режим на Валутен съвет, при който баланса на държавните приходи и разходи е изключително важен, нормално е данъчната администрация да има право на ефективни контроли върху приходите.

И сега има възможности разходите за счетоводство да се намалят. Разполагаш с ограничен бюджет за счетоводство - правиш си ЕТ - водиш си едностранно счетоводство и подаваш крайно опростени отчети. Разбира се има и минус - неограничената отговорност, но тъй като възможността за контрол е по-слаба - нормално е да има компенсаторен механизъм.

За Търговски вестник бр. 31/2009 г. - Цветелин Симов, Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД

 

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.